Buradasınız :
Türkçe
English
Pazartesi, 11.12.2017
21.07.17 | 09:00 | Zaman: 143 Gün

Öğretim Elemanı İlanı Değerlendirme Sonucu

 

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI DEĞERLENDİRME SONUCU

09 Haziran 2017 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.

Başarı sıralaması; ilan edilen yabancı dil okutmanı kadrosu için sınava giren adayların ALES notunun %30’u, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %30’u hesaplanarak belirlenmiştir.

Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.

Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi (21 Temmuz 2017) tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. Başarılı olan adayın başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları (mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleriyle) ile birlikte görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu, adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.),  askerlik durum belgesi  (E-devlet üzerinden alınabilir.) ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığımızın internet sitesinin “Dokümanlar” kısmında yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak  (2 nüsha fotoğraflı ve imzalı olarak) 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na müracaat etmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME SONUCU

Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümü (YÖK İlan No:1017236)