Hoş Geldiniz...

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bölümlerden biri olan Yabancı Diller Bölümü’nün yanı sıra 2012 yılında kurulan Yüksekokulumuz, 2013 yılında Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının kapatılması ile Giresun Üniversitesi'nin yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetlerini yerine getirmektedir. Yüksekokulumuzun temel amacı; Giresun Üniversitesi’ndeki tüm önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yabancı dil gereksinimlerini karşılamaktır. 2011-2012 yılı ile yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine başlanan üniversitemizde halen Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Programları Yüksekokulumuz bünyesinde devam etmektedir. Ayrıca 2013-2014 akademik yılı itibariyle üniversitemizin farklı birimlerinde okutulan zorunlu Temel Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, İleri Yabancı Dil ve diğer yabancı dil dersleri de Yüksekokulumuz tarafından yürütülecektir. Bunlardan başka yabancı dil öğretimine ilişkin çeşitli kurslar da dönem dönem Yüksekokulumuzca açılacak ve Giresun Üniversitesi ve ilinin yabancı dil ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır.

2012 yılı Eylül ayında üniversitemiz ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen Yabancı Dil Çalıştayı esnasında Üniversitemizin de imzalanan protokol ile dahil edildiği Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı'nın Yabancı Dil Sınavlarına Hazırlık Kursları da Yüksekokulumuz tarafından düzenlenecektir.

AMAÇLARIMIZ

Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun amaçları aşağıdaki gibidir;

1. Öğrencilerimize dil öğreniminin dört temeli olan dinleme, konuşma, okuma, yazma edinimlerini sağlayacak uygun koşul ve desteği sağlamak,

2. Öğrencilerimizin akademik çalışmalarını yürütmede ve şekillendirmede ihtiyaç duyacakları dil bilgi ve becerilerini kazandırmak,

3. Yabancı dil eğitim süresinden sonra da dil öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak, 

4. Yabancı dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde (iş,sosyal) kendilerini ifade edebilmelerini sağlayarak, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak,

5. Yabancı dili akademik bilgiye ulaşmada ve bilgiyi iletmede bir araç olarak kullanabilme konusunda yeterlik kazandırmak, 

6. Öğrencilerimizin dil öğrenimi ile ilgili çalışmalarını düzenleyebilmek için gereksinim duyacakları becerileri edinmelerine rehberlik etmektir.