Sık Sorulan Sorular

S 1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Zorunlu mu?
C 1: Üniversitemiz İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölüm/programlarında Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

S 2: Zorunlu Hazırlık Sınıfı Muafiyeti için hangi sınavlar geçerli?
C 2: Muafiyet için YDS, YÖKDİL ve TOEFL sınavları kabul edilmektedir. İlgili Senato kararı gereği Lisans bölümlerinde (İngiliz Dili ve Edebiyatı/ İngilizce Öğretmenliği) bu sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70, önlisans bölümleri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenilk) ile İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında bu sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 60 not almanız, sınav sonuçlarının en çok 3 yıl önceye ait olması ve Ders ekleme/çıkarma haftasına kadar belge asıllarını Yüksekokul Müdürlüğüne iletmeniz gerekmektedir. 

S 3: Zorunlu Hazırlık Sınıfı için Muafiyet/Yeterlik Sınavı yapılıyor mu?
C 3: Her akademik yıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Yeterlik Sınavı yapılmaktadır. Sınavın şekli, içeriği, başvuru vb. ilgili bilgiler, sınav tarihinden en az 20 gün önce Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilmektedir.

S 4: Muafiyet/Yeterlik Sınavında başarılı sayılmak için gerekli puan nedir?
C 4: Lisans bölümlerinde (İngiliz Dili ve Edebiyatı/ İngilizce Öğretmenliği) bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70, önlisans bölümleri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenilk) ile İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında bu sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 60 not almanız gerekmektedir.

S 5: Muafiyet/Yeterlik Sınavına katılmak zorunlu mu?
C 5: Akademik yıl başında yapılan Yeterlik Sınavlarına katılmak zorunlu değildir. Katılım için web sitemizde duyurulacak başvuru tarihleri içerisinde ve yine sitemizde duyurulacak başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

S 6: Seviye Belirleme Sınavı yapılıyor mu? Katılım zorunlu mu?
C 6: Her akademik yıl başında zorunlu/isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerimize seviye belirleme sınavı uygulanmakta ve öğrencilerimiz kendilerine uygun seviyelerdeki sınıflara yerleştirilmektedir. Bu sınava katılmanız doğru seviyede sınıfa yerleştirilmeniz ve daha sağlıklı bir eğitim/öğretim almanız açısından son derece önemlidir. Bu sınavın tarihi, uygulama şekli, içeriği vb. ile ilgili bilgiler derslerin başlamasından en az 20 gün önce Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilmektedir.

S 7: İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı var mı? Tüm bölümlerden öğrenci kabul edilmekte mi?
C 7: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şebinkarahisar Teknik Blimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun aşağıda sıralanan bölümlerine ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimizden istekliler kontenjanlar dahilinde Yüksekokulumuzda 1 yıl süreyle yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi alabilmektedir. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı sonrasında başarılı olan öğrenciler, bölüm/programlarında okutulan Zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaf sayılır ve Hazırlık Sınıfı okudukları transkriptlerine işlenir. İsteğe Bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerimiz derslerin başlamasından en az 20 gün önce web sayfamızda ilan edilecek başvuru formunu doldurmalıdır.
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı olan bölümler:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat / İşletme / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu: Elektrik, Gıda Teknolojisi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Moda Tasarımı, Radyo ve Televizyon Programcılığı

S 8: Hazırlık sınıflarında haftalık ders saati nedir? Hangi dersler okutulmaktadır?
C 8: Hazırlık sınıflarında haftalık ders saatleri seviyeleri göre değişmekte olup, haftada en az 20 en fazla 30 saat ders yapılmaktadır. Öğrencilerimize dört temel beceri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) yanı sıra gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisini kazandıracak müfredat uygulanmaktadır.

S 9: Hazırlık sınıfında başarılı olmak için gerekli şartlar nedir?
C 9: Hazırlık sınıflarında başarılı olmak için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmalısınız ve (a) Kısa süreli sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu sınavları ve verilen ödevlerin ortalaması alınarak hesaplanan Genel Başarı Notunuz 100 tam puan üzerinden 80 ve üzeri olmalı veya (b) Genel Başarı Notunuz en az 60 olmalı ve Yılsonu Genel Sınavından/Bütüneme Sınavından Lisans bölümlerinde (İngiliz Dili ve Edebiyatı/ İngilizce Öğretmenliği) 100 tam puan üzerinden en az 70, önlisans bölümleri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenilk) ile İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında 100 tam puan üzerinden en az 60 not almanız gerekmektedir.

S 10: Genel Başarı Notu nedir? Nasıl hesaplanıyor?
C 10: Genel Başarı Notu, hazırlık sınıfı öğrencilerinin yıl içerisinde girdikleri ara sınavlar (%25), dönem sonu sınavları (%35), kısa süreli sınavlar (%20) ve ödev/değerlendirme (%20) notlarının Güz ve Bahar dönemi için eşit ağırlıklı olarak hesaplanan ortalamasını ifade etmektedir.

S 11: Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. 1 yıl hazırlık sınıfında başarılı olamadım. Ne yapmalıyım?
C 11: İlk yıl devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ilave bir veya iki yarıyıl daha destek sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl/yıl sonunda yapılan yeterlik/yılsonu genel sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. Destek sınıflarına kayıtlı öğrencilere; sınavlar, devam zorunluluğu ve başarı notu ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Destek sınıfı başvuruları, şartları vb. ile ilgili bilgi her akademik yıl başında dersler başlamadan en az 20 gün önce web sayfamızda ilan edilmektedir.

S 12: İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Hazırlık sınıfında başarılı olamadım. Ne olacak?
C 12: İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında eğitim süresi azami 1 yıldır. Bu süre içerisinde başarılı olamayan öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm/programlara devam ederler ancak okutulan zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundalardır. Bu öğrencilerimiz istemeleri halinde her akademik yıl başında ve sonunda yapılan Yeterlik/Yılsonu Genel Sınavlarına katılabilir ve başarılı olmak için gerekli notu aldıkları takdirde bu durum transkriptlerine işlenir.