Stratejik Amaç ve Hedefler

Yabancı Diller Yüksekokulu Stratejik Amaç ve Hedefler
Amaç 1. Yabancı dil eğitimi ve öğretiminde kalite ve verimliliği artırmak,
Hedef 1.1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı esas alınarak İngilizce Hazırlık Sınıflarındaki öğrencilerin akademik yıl sonunda dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde isteğe bağlı ve ön lisans hazırlık programlarında B1, zorunlu lisans hazırlık programlarında B2 seviyesine ulaşmalarını sağlamak,
Hedef 1.2. Yabancı Dil Hazırlık sınıflarındaki sınıf mevcutlarını belirli bir oranda tutarak daha az sayıda öğrenci ile öğrenci merkezli ve etkileşimli ders işlenmesini sağlamak,
Hedef 1.3. Yabancı dil öğrenimi ile ilgili dijital kaynakları etkin bir biçimde kullanmak,
Hedef 1.4. Öğrencilerimize günümüz şartlarına uygun, verimli bir dil öğrenme ortamı sağlamak amacıyla teknolojik ekipman ve altyapının verimli kullanılmasını ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
Hedef 1.5. Akademik personel sayısını artırmak ve niteliğini koruyup geliştirmeye teşvik etmek,
Hedef 1.6. İngilizce dışında diğer yabancı dillerde de eğitim öğretim verilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
Hedef 1.7. Üniversitemizin eğitim-öğretim yapan ve zorunlu yabancı dil hazırlık programı bulunmayan tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü birimlerinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmasını sağlamak.

Amaç 2. Öğretim elemanlarının mesleki verimliliğini artırmak,
Hedef 2.1. Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi ile ilgili hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenleyerek akademik personelin katılımını sağlamak,
Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının lisansüstü programlara katılmalarını teşvik etmek ve desteklemek,
Hedef 2.3. Öğretim görevlilerinin akademik çalışmalarını teşvik ederek akademik yayın sayısını artırmak.

Amaç 3. Çeşitli hizmetler sunarak üniversite – toplum işbirliğine katkı sunmak,
Hedef 3.1. Sürekli Eğitim Merkezi ile koordineli bir şekilde YDS / YÖKDİL gibi sınavlara yönelik kurslar açmak ve devamlılıklarını sağlamak,
Hedef 3.2. Genel/Özel amaçlı İngilizce kursları açmak ve devamlılıklarını sağlamak,
Hedef 3.3. Üniversitemiz öğretim elemanlarının yayımlamak istedikleri İngilizce çalışmalara tercüme/redaksiyon hizmeti sunmak.

Amaç 4. Öğrenci ve personelin kuruma yönelik tutumunu ölçmek, değerlendirmek ve olumlu yönde geliştirmek,
Hedef 4.1. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık ve Zorunlu İngilizce Hazırlık programlarındaki öğrencilere her akademik dönem sonunda memnuniyet anketi uygulamak,
Hedef 4.2. Birimde görev yapan akademik ve idari personele her yıl sonunda memnuniyet anketi uygulamak ve anket sonuçlarını değerlendirerek memnuniyeti artırmaya dönük çalışmalar yapmak,
Hedef 4.3. Memnuniyet anketleri aracılığıyla öğretim elemanları ve öğrencilerden alınan dönütler doğrultusunda müfredat çalışmalarını sürekli geliştirmek, ders içerik ve kaynaklarının sürekli güncel kalmasını sağlamak,
Hedef 4.4. Öğrenci ve personelin aidiyetlerini pekiştirmek amacıyla etkinlikler düzenlemek,
Hedef 4.5. Öğrenciler için yabancı dil öğrenimi ve öğretimi ile ilgili konferanslar düzenlemek,
Hedef 4.6. Öğrencilerin yabancı dili keyif alarak öğrenmelerini sağlamak için uygun fiziki ortamı sunmak ve çeşitli etkinlikler, oyunlar, yarışmalar, programlar hazırlamak.

Amaç 5. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek
Hedef 5.1. Yüksekokulun yabancı dil eğitimi ve öğretimine uygun şekilde tasarlanmış, kendisine ait fiziki mekân ihtiyacını karşılamak,
Hedef 5.2. Yabancı dil eğitimi ve öğretimi için ideal öğrenci sayısı ile sınırlandırılmış, yeterli sayıda geniş ve ferah derslikler oluşturmak ve bu dersliklerin güncel teknolojik ekipmanlarla donatılmasını sağlamak,
Hedef 5.3. Öğrencilerin yabancı dil öğrenim süreçlerinde kullanmak üzere yardımcı kaynaklara ve bilgisayar, internet gibi teknolojik donanıma erişebileceği Öğrenci Erişim Merkezi oluşturmak.